Ethernet adapter instellen binnen een VPS

Laatste aanpassing: 2 jaar geleden
Om je ethernet adapter (meestal ens18) in te stellen, configureer je de network-adapter als volgt.
Je dient de teksten `MACADRES`, `SUBNET` en `IP-ADRES` te vervangen door de inhoud.

Subnet: De eerste 3 cijfer reeksen van je ip-adres - bijvoorbeeld bij ip-adres 1.2.3.4 is uw subnet 1.2.3
IP-adres: Deze krijgt je van ons toegestuurd.
MAC-ADRES: Je krijgt van ons een virtueel mac-adres waarmee u zich kunt aansluiten op de router. Deze dien je bij sommige besturingssystemen ook op te geven.

Ubuntu / Debian
Zorg dat het bestand /etc/network/interfaces de volgende inhoud bevat.

# The loopback interface

auto lo

iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static
address <IP-ADRES> # Je IP adres vind je in de mail die u heeft ontvangen of in het klantenpaneel
netmask 255.255.255.0
broadcast <SUBNET>.255
gateway <SUBNET>.254
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

CentOS/ RHEL
Zorg dat het bestand /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18 de volgende inhoud bevat. Als het bestand niet bestaat, maak het dan aan.

DEVICE=ens18
HWADDR=<MACADRES> # Dit is je virtuele MAC-adres, deze vind je in het klantenpaneel.
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
ARP=yes
IPADDR=<IP-ADRES> # Je IP adres vind je in de mail die je hebt ontvangen of in het klantenpaneel.
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=<SUBNET>.254

Maak het bestand /etc/sysconfig/network-scripts/route-ens18 aan met de volgende inhoud.

<SUBNET>.254 dev ens18
default via <SUBNET>.254 dev ens18